Algemene voorwaarden

1) Kortingsbonnen.com is een project van B. Vanderhaeghen (Ondernemingsnummer: BE0842.343.050), Geuzenberg 56, 9000 Gent.


2) Kortingsbonnen.com is een platform waarop handelaars een kortingsbon kunnen plaatsen.


3) De handelaar bepaalt zelf de korting of voordeel en de looptijd (max. 1 jaar) van de kortingsbon.


4) De gegeven korting/voordeel is steeds ten laste van de handelaar.


5) Op elke kortingsbon kan slechts één korting/voordeel worden geplaatst.


6) Op elke kortingsbon kan slechts één vestiging worden opgenomen.


7) De maximum looptijd van een kortingsbon is 1 jaar.


8) De handelaar moet een afgedrukte kortingsbon steeds aanvaarden tot de einddatum die op de bon staat, ook al heeft de handelaar deze kortingsbon ondertussen laten verwijderen.


9) Kortingsbonnen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bonnen die niet werden aanvaard door de handelaar.


10) Kortingsbonnen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bonnen die werden vervalst, nagemaakt, ...


11) Kortingsbonnen.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dispuut tussen handelaar en klant.


12) Een handelaar kan een kortingsbon laten verwijderen door een schrijven te richten aan aan Kortingsbonnen.com, tav. B. Vanderhaeghen, Geuzenberg 56, 9000 Gent. Dit schrijven moet ondertekend zijn. De aanvraag zal binnen de 14 kalenderdagen (te tellen vanaf de datum van de poststempel) worden verwerkt.


13) Door het invullen en opsturen van het formulier Handelszaak aanmelden gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


14) De handelaar verklaart ook kennis te hebben genomen van de FAQ op de pagina Handelaars: Kortingsbon toevoegen.


15) Tenzij anders bepaald in de overeenkomst zijn facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum per overschrijving.


16) De op de vervaldag niet betaalde facturen worden zonder enige waarschuwing verhoogd met een intrest van 0,90% per maand, alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, doch met een minimum van 100 euro. Bovendien wordt de kortingsbon verwijderd en pas terug online geplaatst na ontvangst van de betaling.


17) Wij garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal werken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor elke schade die zou zijn ontstaan door het bezoeken van de website of door gebruik te maken van onze diensten.


18) Voor geschillen is de rechtbank van Gent bevoegd.